Giáo dục thường xuyên

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ [...]

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng.

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng.

Ngày đăng: Lượt xem:

Trao quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng     Ngày 13/013/2015 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức Trao Quyết định thành lập Trung tâm học tập cộng [...]

Hướng dẫn nhập liệu vào phần mềm PCGD-XMC

Hướng dẫn nhập liệu vào phần mềm PCGD-XMC

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1201/SGDĐT-GDTH, ngày 18/09/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập – xóa mù chữ; Phòng [...]

Công văn 216/PGD&ĐT, ngày 15/09/2014 Về việc triển khai công tác PCGD năm 2014

Công văn 216/PGD&ĐT, ngày 15/09/2014 Về việc triển khai công tác PCGD năm 2014

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1116/SGDĐT-GDTH, ngày 04/09/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công tác phổ cập GDTH, THĐĐT năm 2014; Căn cứ Công văn số 210/PGD&ĐT, ngày 08/09/2014 của [...]

Các đơn vị tải Hồ sơ PCGD TH, THCS năm 2014, Tài liệu tập huấn Phần mềm PCGD-XMC

Các đơn vị tải Hồ sơ PCGD TH, THCS năm 2014, Tài liệu tập huấn Phần mềm PCGD-XMC

Ngày đăng: Lượt xem:

– Các đơn vị tải Hồ sơ PCGD TH, THCS năm 2014, Tài liệu tập huấn phần mềm PCGD-XMC – Danh sách CBQL-GV tập huấn công tác PCGD năm 2014 theo Công văn số 201/PGD&ĐT [...]

Tập huấn công tác PCGD năm 2014

Tập huấn công tác PCGD năm 2014

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1116/SGDĐT-GDTH, ngày 04/09/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công tác phổ cập GDTH, TH Đ ĐT năm 2014     Tệp đính kèm: Tap_huan_PCGD 2014.PDF Kính gửi: [...]

Thông báo kết quả sau kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi tại các huyện, thành phố năm 2014

Thông báo kết quả sau kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi tại các huyện, thành phố năm 2014

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 21/05/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận phô cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi (GDMN TNT) năm 2014 [...]