Tập huấn công tác PCGD năm 2014

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1116/SGDĐT-GDTH, ngày 04/09/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công tác phổ cập GDTH, TH Đ ĐT năm 2014
    Tệp đính kèm: Tap_huan_PCGD 2014.PDF
Kính gửi: Các trường Mầm non, TH, THCS
          Căn cứ Công văn số 1116/SGDĐT-GDTH, ngày 04/09/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công tác phổ cập GDTH, TH Đ ĐT năm 2014
Căn cứ Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi huyện Tu Mơ Rông năm 2015;
Nhằm mục đích thống nhất cách thiết lập hồ sơ, số liệu phổ cập giáo dục MNTNT, TH ĐĐT, THCS năm 2014. Phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn công tác phổ cập giáo dục nội dung cụ thể như sau:
1.Thời gian: 02 ngày, từ ngày 11/09 đến 12/09/2014
2. Nội dung, thành phần tham dự, địa điểm:
(Có phụ lục kèm theo)
3.Yêu cầu:
– Các đơn vị tham gia tập huấn mang theo Máy tính xách tay, phích cắm điện.
– Gửi danh sách cán bộ giáo viên tham gia tập huấn về phòng GD&ĐT qua địa chỉ Email: pcgdtmrkt@gmail.com trước ngày 10/09/2014.
– Trường THCS BT DTTS huyện Tu Mơ Rông có nhiệm vụ chuẩn Hội trường, Máy chiếu, sắp xếp bàn ghế cho 40 người.
4. Kính phí: Thực hiện theo chế độ hiện hành.
Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham tập huấn đúng thành phần và thời gian quy định.

Tác giả bài viết: PGD