Chuyên môn Tiểu học

Lễ Trao Thưởng Hội thi “Giáo viên Giỏi cấp THCS” và “Vở sạch – Chữ đẹp” cấp tiểu học, huyện Tu Mơ Rông , Năm học 2016-2017

Lễ Trao Thưởng Hội thi “Giáo viên Giỏi cấp THCS” và “Vở sạch – Chữ đẹp” cấp tiểu học, huyện Tu Mơ Rông , Năm học 2016-2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 15 tháng 5 năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ  Trao thưởng Hội thi “Giáo viên Giỏi cấp THCS” và Hội thi “Vở sạch – Chữ đẹp” cấp tiểu học, huyện Tu Mơ [...]

TỔNG KẾT THI LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG

TỔNG KẾT THI LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG

Ngày đăng: Lượt xem:

Hội thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học tự tạo cấp huyện bậc Mầm Non. Hội thi Giáo viên Giỏi cấp huyện Bậc Tiểu học năm học 2016-2017.      Thực hiện Công văn số 468/PGD&ĐT ngày 11 [...]

THI VIẾT CHỮ ĐẸP

THI VIẾT CHỮ ĐẸP

Ngày đăng: Lượt xem:

THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TIỂU HỌC     Thực hiện công văn 08/CV – PGD&ĐT, ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông về việc tổ chức Hội thi [...]

Thi đồ dùng bậc Tiểu học

Thi đồ dùng bậc Tiểu học

Ngày đăng: Lượt xem:

Năm học 2014-2015 , Thực hiện  nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo dục và Đào   tạo. Bậc học Mầm Non, Tiểu học và THCS đã tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học. Nhìn chung, Các thí [...]

Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Ngày đăng: Lượt xem:

                                                                              [...]

Bồi dưỡng CBQL và GV cốt cán của Chương trình ĐBCLGD trường học (SEQAP)

Bồi dưỡng CBQL và GV cốt cán của Chương trình ĐBCLGD trường học (SEQAP)

Ngày đăng: Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum triệu tập cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tham gia lớp tập huấn mô đun “Đổi mới công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường tiểu [...]

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Ngày đăng: Lượt xem:

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao [...]