Bồi dưỡng CBQL và GV cốt cán của Chương trình ĐBCLGD trường học (SEQAP)

Ngày đăng: Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum triệu tập cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tham gia lớp tập huấn mô đun “Đổi mới công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường tiểu học dạy học cả ngàv”; “Mô hình, quản lý và lập kế hoạch dạy học cả ngàv ở trường tiểu học”.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum triệu tập cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tham gia lớp tập huấn mô đun “Đổi mới công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường tiểu học dạy học cả ngàv”; “Mô hình, quản lý và lập kế hoạch dạy học cả ngàv ở trường tiểu học”.
1. Thành phần:
* Mô đun: “Đổi mới công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường tiểu học dạy học cả ngày”:
+ 01 Chuyên viên phụ trách chuyên môn tiều học của các Phòng GD&ĐT;
+ 01 Cán bộ quản lý (Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng) và 01 giáo viên làm tổng phụ trách đội của 40 trường tiểu học tham gia SEQAP.
* Mô đun: “Mô hình, quản lý và lập kế hoạch dạy học cả ngày ở trường tiểu học”:
+ 01 Cán bộ quản lý (Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng) của 40 trường tiểu học tham RÌa SEQAP;
+ 01 Cán bộ quản lv (Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng) của các trường tiểu học ngoài SEQAP;
Danh sách đăng ký đại biểu tham dự tập huấn gửi về Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT trước ngày 04/8/2014.
2. Thời gian:
2.1. Mô đun: “Đổi mới công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường tiểu học dạy học cả ngày”.
– Tập huấn: 03 ngày, từ ngày 07/8/2014 đến hết ngàv 09/8/2014.
2.2.  Mô đun: “Mô hình, quản lv và lập kế hoạch dạy học cả ngày ở trường tiểu
học”.
– Tập huấn: 03 ngày, từ neàv 11/8/2014 đến hết ngàv 13/8/2014.
3. Địa điểm: Khách sạn Đôn2 Dương, số 30, đường Bạch Đằng, TP. Kon Turn (Ban tổ chức tiếp đón đại biểu đợt 1 từ 14h00 neày 06/8/2014, đợt 2 từ 14h00 ngày 10/8/2014).
4. Kinh phí: Ban tổ chức bố trí phòng nghỉ, hỗ trợ một phần tiền ăn cho đại biểu trong thời gian tham gia tập huấn. Riêng kinh phí đi lại của đại biểu do đơn vị cử người tham gia thanh toán theo chế độ hiện hành

                                                                                                                             Tác giả bài viết: PGD

                                                                                                                             Nguồn tin: Sở GD&ĐT