TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAO NHẬN GẠO ĐỢT 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Sáng Ngày 21/03/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Chi cục dữ trữ nhà nước Kon Tum triển khai công tác giao nhận gạo tạm ứng hỗ trợ đợt 1 học kỳ II năm học 2016-2017 cho các trường TH, THCS trực thuộc trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, Nội dung chi tiết có văn bản kèm theo.

Download (PDF, Unknown)