Tổ chức xét duyệt học sinh bán trú năm học 2014-2105

Ngày đăng: Lượt xem:

Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị xét duyệt học sinh bán trú theo Công văn số 130/PGD&ĐT, ngày 14/06/2014
Các đơn vị xem nội dung chi tiết File đính kèm