Văn bản HĐND – UBND

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 201/UBND 02-03-2017 V/v chấn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy chế, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Tải về
2 ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020 Năm 2017 Tải về