Công nghệ thông tin

Tham gia thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 của Việt Nam

Tham gia thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 của Việt Nam

Ngày đăng: Lượt xem:

THAM GIA VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 44 Cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm nay có chủ đề: “Hãy viết một bức thư  nói về thế giới bạn muốn được lớn lên trong đó” (Tell [...]

Nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015

Nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 5014/BGDĐT-CNTT ngày 16 tháng 09 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho năm học 2014-2015; Phòng Giáo dục [...]

Tăng cường sử dụng văn bản điện từ trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Tăng cường sử dụng văn bản điện từ trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Ngày đăng: Lượt xem:

Việc sử dụng văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đe triển khai hiệu quả, đồng bộ việc sử [...]