Thi đồ dùng bậc Tiểu học

Ngày đăng: Lượt xem:

Năm học 2014-2015 , Thực hiện  nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo dục và Đào   tạo. Bậc học Mầm Non, Tiểu học và THCS đã tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học. Nhìn chung, Các thí sinh dự thi đã đầu tư nhiều công sức, trí tuệ  để có những bộ đồ dùng đẹp, sinh động, áp dụng tốt cho bài dạy.

Ban giám khảo đang chấm đồ dùng dạy học tự làm.

Sản phẩm dự thi.

Sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi.

                                                                                                            Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Toán

                                                                                                            Nguồn tin: BBT