Thi đua – Khen thưởng

LỄ TRAO THƯỞNG GIÁO VIÊN, HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

LỄ TRAO THƯỞNG GIÁO VIÊN, HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

Ngày đăng: Lượt xem:

       Ngày 21 tháng 4 năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tao đã tổ chức Lễ Tuyên dương Khen thưởng cho Giáo viên, học sinh đạt Giỏi Cấp tỉnh. Đến dự buổi Lễ trao thưởng có đồng chí [...]