BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số 188/KH-BGDĐT ngày 22/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Kế hoạch Hội thảo – Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp CBQL và giáo viên mầm non năm học 2017-2018;

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-SGDĐT ngày 23/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018;

Thực hiện theo kế hoạch 24/KH – PGD&ĐT. Ngày 24 đến ngày 29 tháng 7/2017  Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Nội dung :

Nội dung bồi dưỡng chính trị : Quán triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần thứ V Của Ban Chấp hành Trung Ương Khóa XII.

Nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 ở các cấp học, bậc học (theo Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Bồi dưỡng về chuyên môn

Mầm Non

Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm

Thiết lập hồ sơ các tại các đơn vị trường

Hướng dẫn cách trang trí, sắp xếp đồ dùng đồ chơi, biểu bảng, ký hiệu trong lóp.

Hướng dẫn đánh giá HT, PHT, GV theo chuẩn nghề nghiêp.

Tiểu học:

Đối mới sinh hoạt chuyên môn.

Quản lý các hoạt động chuyên môn trong nhà trường.

Phương pháp dạy học môn Tiếng Việt 1 CGD.

Nâng cao năng lực giáo dục kỳ năng sống trong môn Đạo đức ở tiểu học.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Toán.

Trung học Cơ sở:

Giải pháp nâng cao chất lượng đổi mới trong công tác sinh hoạt chuyên môn.

Một số giải pháp về việc soạn giáo án dạy học tích cực, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh trên địa bàn huyện.

Tập huấn, truyền thông phòng chống các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong trường học.

   Kết quả của đợt Bồi dưỡng:

Tổng số CBQL; GV; NV đã tham gia Bồi dưỡng 526 người. Tổng số mức đạt trở lên  526 người.

Trong đợt tập Bồi dưỡng, Ban tổ chức đã Tổng kết, đánh giá những ưu, khuyết điểm, đúc rút kinh nghiệm của báo cáo viên cũng  như trong công tác tổ chức.

Nghiêm túc nhắc nhở, phê bình một số thành viên vi phạm nội quy học tập.

Đặc biệt trong buổi Bế mạc, Ban tổ chức đã khen thưởng cho 02 tập thể và 27 cá nhân  hoàn thành xuất sắc đợt Bồi dưỡng năm 2017-2018 ./.

1

Đồng chí: Lê Văn Hoàn Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu Khai mạc

12

Đồng chí: Nguyễn Văn Tùng – CBCM  phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua Quy định về các tiêu chí đánh giá BDTX năm học 2017-2018

4.

Đồng chí: Nguyễn Trực – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo chuyên đề 1

6

Đồng chí: Lương Thanh Tịnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo chuyên đề 2

3

Đồng chí: Lê Văn Hồng- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo chuyên đề 3

5

Đồng chí: An Văn Sáu – Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy báo cáo chuyên đề 4

z0

 Đồng chí: A Phun – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Báo cáo đánh giá kết quả BDTX năm học 2017-2018

z1

Đồng chí: Y Nhàn – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo công bố Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

11.910

Hình ảnh hoạt động tại các lớp học