Hướng dẫn nhập liệu vào phần mềm PCGD-XMC

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1201/SGDĐT-GDTH, ngày 18/09/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập – xóa mù chữ; Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị nhập liệu vào phần mềm PCGD-XMC như sau:
            1. Các đơn vị tiến hành nhập số liệu của năm học 2013-2014
2. Sau khi hoàn thành số liệu năm học 2013-2014 tiến hành cập nhật lên phần mềm .
3. Kiểm tra chính xác số liệu, sau đó sử dụng chức năng lên lớp  trong phần mềm để có số liệu năm học 2014-2015.
4. Kiểm tra số liệu năm học 2014-2015, nếu có thay đổi thông tin thì tiến hành thay đổi thông tin trong phần mềm hoặc tải File Excel của năm học 2014 – 2015 về máy chỉnh sửa xong và cập nhật lại phần mềm.
* Lưu ý:
– Kiểm tra số liệu năm học 2013-2014 phải chính xác trước khi sử dụng chức năng lên lớp.
– Thời gian hoàn thành nhập liệu vào phần mềm trước ngày 20/10/2014 để Sở GD&ĐT kiểm tra.