Triển khai thí điểm mô hình trường học mới (VNEN) cấp THCS

Ngày đăng: Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum, huyện Đăk Tô chọn 02 trường; mỗi trường chọn 02 lớp 6 thuộc năm học 2014- 2015 để tham gia thí điểm VNEN.

1. Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum, huyện Đăk Tô, Mỗi đơn vị chọn 02 trường; mỗi trường chọn 02 lớp 6 thuộc năm học 2014- 2015 để tham gia thí điểm. Các trường THCS được chọn phải thuộc địa bàn sẽ tiếp nhận toàn bộ số học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo mô hình trường học mới VNEN cấp tiểu học từ năm học 2012-2013.

2) Thông báo rộng rãi về chủ trương tuyển sinh vào các lớp 6 thí điểm mô hình trường học mới VNEN cấp THCS; trên nguyên tắc đảm bảo quy chế tuyển sinh hiện hành và sự tự nguyện tham gia của học sinh, cha mẹ học sinh.

3) Tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia triển khai thí điểm mô hình trường học mới VNEN cấp THCS từ năm học 2014-2015.

4) Chọn cử đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên tham gia chương trình thí điểm với thành phần và số lượng như sau:
– Mỗi phòng GD&ĐT: 01 lãnh đạo phòng; toàn bộ chuyên viên phụ trách chuyên môn cấp THCS; 01 thanh tra; 01 kế toán.
– Đối với các trường tham gia thí điểm: hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng; các tổ trưởng chuyên môn; các giáo viên dạy các môn học lớp 6 (01 giáo viên/môn học/lớp); 01 nhân viên thí nghiệm, 01 kế toán.

5) Các cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên các trường tham gia thí điểm mô hình trường học mới VNEN cấp THCS sẽ tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức trong tháng 6 và tháng 7 năm 2014. Thời gian và địa điểm tập huấn cụ thể sẽ được thông báo sau.

Tác giả bài viết: PGD

Nguồn tin: Sở GD&ĐT