Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó năm học 2014-2015