Tham gia giải bóng đá CĐ ngành GD&ĐT chào mừng ngày 20/11