Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng.

Ngày đăng: Lượt xem:

Trao quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng
    Ngày 13/013/2015 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức Trao Quyết định thành lập Trung tâm học tập cộng đồng và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm học cộng đồng cho 11 xã thuộc huyện Tu Mơ Rông.

– Các Lãnh đạo xã và Hiệu trưởng 11  trường thuộc huyện Tu Mơ Rông về dự họp buổi  trao quyết định Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng.

Đ/c : Lê Văn Hoàn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông trao Quyết định thành lập Trung tâm học tập Cộng đồng cho 11 xã thuộc huyện Tu Mơ Rông.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Toán

Nguồn tin: BBT