Chuyên môn Mầm non

TỔNG KẾT THI LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG

TỔNG KẾT THI LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG

Ngày đăng: Lượt xem:

Hội thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học tự tạo cấp huyện bậc Mầm Non. Hội thi Giáo viên Giỏi cấp huyện Bậc Tiểu học năm học 2016-2017.      Thực hiện Công văn số 468/PGD&ĐT ngày 11 [...]

THI VIẾT CHỮ ĐẸP

THI VIẾT CHỮ ĐẸP

Ngày đăng: Lượt xem:

THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TIỂU HỌC     Thực hiện công văn 08/CV – PGD&ĐT, ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông về việc tổ chức Hội thi [...]

Đánh giá thực hiện Điều lệ trường mầm non

Đánh giá thực hiện Điều lệ trường mầm non

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện công văn sô 3215/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20\6\2014 về việc rà soát việc thực hiện Điều lệ trường mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum có ý kiến như [...]