Văn bản Phòng GD

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 83/PGD&ĐT 01-3-2018 ve viêc thong nhat cho can bo giao vien trong ngành tham gia ĐHTDTT tỉnh Kon Tum Tải về
2 292/PGD&ĐT 03-8-2017 V/v Tổ chức BDTX cho CBQL, GV cốt cán bậc mầm non năm học 2017-2018 Tải về
3 291/PGD&ĐT 01-8-2017 V/v Triệu tập CBQL các đơn vị trực thuộc tham dự bồi dưỡng và Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 Tải về
4 161/PGDĐT 03-5-2017 V/v triệu tập giáo viên tham gia Đại hội TDTT huyện lần thứ III năm 2017 Tải về
5 103/PGD&ĐT 04-4-2017 V/v bổ sung hồ sơ chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Tải về
6 102/PGD&ĐT 03-4-2017 V/v tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh trong năm học và hè năm 2017 Tải về
7 63/PGD&ĐT 03-03-2017 V/v triển khai thực hiện hoạt động giáo dục, lao động, văn hóa thể thao và tổ chức nuôi dưỡng học sinh bán trú năm học 2016 - 2017 Tải về
8 57/PGDĐT 02-03-2017 V/v phối hợp tuyên truyền việc cấm ném đá vào xe ô tô đang lưu thông trên đường Tải về
9 58/PGD&ĐT 02-03-2017 V/v Triển khai thực hiện Chương trình công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017 Tải về
10 10/PGD&ĐT 04-01-2017 V/v Tham gia đối thoại với Ban Giám đốc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum Tải về
11 07/PGD&ĐT 03-01-2017 V/v Thống kê kỳ báo cáo giữa năm 2016 - 2017 Tải về
12 02/PGD&ĐT 03-01-2017 V/v Tổ chức tập huấn phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong trường mầm non Tải về
13 06/PGD&ĐT 03-01-2017 V/v Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 Tải về
14 01/PGD&ĐT 03-01-2017 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh về ban hành dánh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn Tải về
15 402/PGDĐT 01-09-2016 V/v theo dõi tỷ lệ chuyên cần và biến động học sinh trong năm học 2016 - 2017 Tải về
16 109/PGD&ĐT-GDDT 01-04-2016 V/v cung cấp hình ảnh về các hoạt động bán trú của nhà trường Tải về
17 74/PGD&ĐT 04-03-2016 V/v Lựa chọn chuyên đề, đề xuất nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm 2016 Tải về
18 75/PGD&ĐT 04-03-2016 V/v viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo Kon Tum năm 2016 Tải về
19 168/QĐ-PGD&ĐT 02-03-2016 V/v Công nhận giáo viên, học sinh đạt giải Hội thi Vở sạch - Chữ đẹp cấp huyện bậc Tiểu học năm học 2015-2016 Tải về
20 10/KH-PGD&ĐT 02-03-2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số" Tải về